Go to Top

Djelatnosti

Registrirane djelatnosti NINEX d.o.o.

45.2 -Izgradnja građ. objekata i dijelova objekata
45.3 -Instalacijski radovi
45.4 -Završni građevinski radovi
60.2 -Ostali kopneni prijevoz
63.2 -Ostale prateće djelatnosti u prometu
63.4 -Djelatnost ostalih agencija u prometu
73.10.2 -Istraž. i razvoj u tehn. i tehnol. znan.
74.84 -Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
* -Posredovanje i organiziranje investicijskih poslova
* -Kupnja i prodaja robe, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* -Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering)
* -Poslovanje nekretninama: -Poslovanje vlastitim nekretninama (stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina, razvoj projekata izgradnje ili preuređenja nekretnina, povezivanje financijskih, tehničkih i fizičkih sredstava za
* -ostvarivanje projekata izgradnje ili preuređenja nekretnina (radi kasnije prodaje ili iznajmljivanja), za stambene ili druge zgrade, kupnja i prodaja vlastitih nekretnina: stambenih zgrada i stanova, nestambenih zgrada, zemljišta, iznajmljivanje
* -i upravljanje vlastitim nekretninama, kao što su: stambene zgrade i stanovi, nestambene zgrade uključujući izložbene prostore i zemljišta, te poslovne prostore
* -Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
* -Agencije za promet nekretninama (posredovanje u kupnji, prodaji, iznajmljivanju i procjeni nekretnina)
* -Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru (agencije za ubiranje stanarine, djelatnosti menadžmenta u vezi s upravljanjem nekretninama koje obuhvaćaju: održavanje opreme, čišćenje i održavanje prostorija
* -zgrada, kontrolu grijanja/ventilacije/sustava hlađenja, usluge manih popravaka)
* -Poslovanje vlastitim nekretninama
* -Poslovanje nekretninama koje društvo ima na korištenju
* -Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
* -Iznajmljivanje nekretnina koje društvo ima na korištenju ili u najmu
* -Stvaranje novih nekretnina u svrhu prodaje ili iznajmljivanja
* -Preuređenje nekretnina koje društvo ima na korištenju ili u najmu, a u svrhu iznajmljivanja (nekretnina stanova, poslovnih prostora ili drugih prostora te zemljišta)